Saturday, September 30, 2023

บริการตรวจเครน

บริการตรวจปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ปจ1
บริการ 77 จังหวัด

ตรวจเครน ชนิดอยู่กับที่

ตรวจรับรองปั้นจั่น ปจ.1 ชนิดอยู่กับที่ ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ ทุกชนิด พร้อมทดสอบการยกของปั้นจั่น (โหลดเทส) พร้อมออกรายงานรับรอง ปจ1 ตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปั้นจั่นเคลื่อนที่

ตรวจเครน ปจ2 ทุกชนิด

ตรวจสอบ รถเครนทุกชนิดโดยวิศวกรเครื่องกลระดับ สามัญ พร้อมออกใบรับรองรายงาน ปจ2 ให้กับลูกค้าพร้อมข้อปรับปรุงแก้ไขหากพบว่าไม่ปลอดภัย ตรวจสอบด้วยเครื่องมือทำงานที่ทันสมัย

Load test

ทดสอบพิกัดการยกเครน

ทดสอบการยกของปั้นจั่นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าปั้นจั่นสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามพิกัดที่กำหนด การโหลดเทสเครนสามารถใช้น้ำหนักหน้างานของลูกค้าได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าลูกตุ้มเครน

เกี่ยวกับ

What Customers Say

จัดโปรโมชั่นลดสูงลุด 50%

ทีมวิศวกรเครื่องกลบริการตรวจเครนเองโดยไม่ผ่านนายหน้าหรือคนกลางทำให้ลูกค้าได้ใช้บริการตรวจเครนที่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพ สามารถขอคำปรึกษาได้โดยตรงจากวิศวกรของเรา หากมีจุดบกพร่องทีมเราสามารถเสนอราคาซ่อมได้ทันทีอีกด้วย

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by เครนดี.com