บริการตรวจเครน

บริการตรวจปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ปจ1
บริการ 77 จังหวัด

ตรวจเครน ชนิดอยู่กับที่

ตรวจรับรองปั้นจั่น ปจ.1 ชนิดอยู่กับที่ ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ ทุกชนิด พร้อมทดสอบการยกของปั้นจั่น (โหลดเทส) พร้อมออกรายงานรับรอง ปจ1 ตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปั้นจั่นเคลื่อนที่

ตรวจเครน ปจ2 ทุกชนิด

ตรวจสอบ รถเครนทุกชนิดโดยวิศวกรเครื่องกลระดับ สามัญ พร้อมออกใบรับรองรายงาน ปจ2 ให้กับลูกค้าพร้อมข้อปรับปรุงแก้ไขหากพบว่าไม่ปลอดภัย ตรวจสอบด้วยเครื่องมือทำงานที่ทันสมัย

Load test

ทดสอบพิกัดการยกเครน

ทดสอบการยกของปั้นจั่นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าปั้นจั่นสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามพิกัดที่กำหนด การโหลดเทสเครนสามารถใช้น้ำหนักหน้างานของลูกค้าได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าลูกตุ้มเครน

เกี่ยวกับ

What Customers Say

จัดโปรโมชั่นลดสูงลุด 50%

ทีมวิศวกรเครื่องกลบริการตรวจเครนเองโดยไม่ผ่านนายหน้าหรือคนกลางทำให้ลูกค้าได้ใช้บริการตรวจเครนที่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพ สามารถขอคำปรึกษาได้โดยตรงจากวิศวกรของเรา หากมีจุดบกพร่องทีมเราสามารถเสนอราคาซ่อมได้ทันทีอีกด้วย

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by เครนดี.com