เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบเครน สำหรับช่างมืออาชีพ

by pam
15 views
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบเครน สำหรับช่างมืออาชีพ

การตรวจสอบเครนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การทำงานของเครนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ต่อไปนี้คือเครื่องมือและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการตรวจสอบเครนที่ช่างทุกคนต้องมี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบเครน

1. เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล

เครื่องชั่งแขวนดิจิตอลคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุต่าง ๆ โดยการแขวนวัตถุนั้นไว้กับตะขอหรือห่วงที่ติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่องชั่ง เครื่องชั่งชนิดนี้มักจะมีจอแสดงผลแบบดิจิตอล ที่แสดงค่าน้ำหนักที่ชั่งได้อย่างแม่นยำ

เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล

คุณสมบัติหลักของเครื่องชั่งแขวนดิจิตอล:

 1. จอแสดงผลดิจิตอล: แสดงค่าน้ำหนักที่ชั่งได้แบบทันทีและชัดเจน
 2. ความแม่นยำสูง: มีความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักสูง
 3. น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก: ส่วนมากจะมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทำให้พกพาและใช้งานง่าย
 4. ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย: เช่น การเก็บค่าน้ำหนัก การตั้งค่าเพื่อใช้งานกับหน่วยน้ำหนักต่าง ๆ (กิโลกรัม ปอนด์ เป็นต้น)
 5. การใช้งานหลากหลาย: สามารถใช้ชั่งน้ำหนักได้ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น ในการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าขาย หรือการใช้งานในบ้าน

เครื่องชั่งแขวนดิจิตอลเหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องการใช้พื้นที่มากในการติดตั้งหรือจัดเก็บเครื่องชั่ง

2. เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้แสงเลเซอร์ในการวัดระยะทางระหว่างจุดสองจุด เครื่องมือนี้ใช้หลักการสะท้อนของแสงเลเซอร์เพื่อคำนวณระยะทางด้วยความแม่นยำสูง โดยทั่วไปจะมีจอแสดงผลที่แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขดิจิตอล ในการตรวจเครนมักใช้ ตรวจสอบความแอ่นโก่งของตัวคานเครน

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

คุณสมบัติหลักของเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์:

 1. ความแม่นยำสูง: วัดระยะทางได้อย่างแม่นยำโดยมีความผิดพลาดน้อยมาก
 2. ความรวดเร็ว: วัดระยะทางได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาที
 3. ระยะการวัดที่หลากหลาย: สามารถวัดระยะทางได้ตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะไกล (หลายร้อยเมตร) ขึ้นอยู่กับรุ่นและคุณสมบัติของเครื่อง
 4. การใช้งานง่าย: ส่วนใหญ่จะมีปุ่มกดไม่มากและมีหน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน
 5. ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย: เช่น การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตร การวัดความสูงแบบทางอ้อม การบันทึกค่าการวัด การคำนวณค่าต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ
 6. การพกพาสะดวก: มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสามารถพกพาไปใช้ได้ง่าย

3. เวอร์เนียร์ ดิจิตอล

เวอร์เนียร์ดิจิตอล คือ เครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง ความลึก และความกว้างของวัตถุต่าง ๆ โดยมีการแสดงผลแบบดิจิตอล ทำให้สามารถอ่านค่าการวัดได้อย่างแม่นยำและสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเวอร์เนียร์แบบดั้งเดิมที่ใช้สเกลและต้องอ่านค่าด้วยสายตา ในการตรวจเครนมช้สำหรับวัดความสึกหล่อของสลิง

Vernier Digital

คุณสมบัติหลักของเวอร์เนียร์ดิจิตอล:

 1. ความแม่นยำสูง: สามารถวัดได้อย่างแม่นยำในระดับไมโครเมตร (μm) หรือ 0.01 มิลลิเมตร
 2. จอแสดงผลดิจิตอล: มีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลที่สามารถอ่านค่าได้อย่างง่ายดายและชัดเจน
 3. ใช้งานง่าย: การวัดและการตั้งค่าต่าง ๆ ทำได้สะดวกด้วยปุ่มกด ไม่ต้องอ่านค่าจากสเกล
 4. ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย: เช่น การตั้งค่าศูนย์ การเปลี่ยนหน่วยวัดระหว่างมิลลิเมตรและนิ้ว การบันทึกค่าการวัด และการคำนวณค่าเฉลี่ย
 5. การปิดอัตโนมัติ: บางรุ่นมีฟังก์ชั่นการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 6. ความทนทาน: ส่วนมากทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

4. มิเตอร์วัดไฟดิจิตอล

มิเตอร์วัดไฟดิจิตอลคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและแสดงค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า (Voltage), กระแสไฟฟ้า (Current), ความต้านทาน (Resistance), และบางครั้งก็รวมถึงค่าพลังงานไฟฟ้า (Power) เป็นต้น โดยมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลที่ให้ผลการวัดอย่างแม่นยำและอ่านค่าได้ง่าย ในการตรวจสอบเครนใช้อุปกรณ์นี้วัดกระไฟฟ้ามอเตอร์เครนขณะทำงาน

มิเตอร์วัดไฟดิจิตอล

คุณสมบัติหลักของมิเตอร์วัดไฟดิจิตอล:

 1. จอแสดงผลดิจิตอล: แสดงผลการวัดในรูปแบบตัวเลขที่ชัดเจนและอ่านง่าย
 2. ความแม่นยำสูง: วัดค่าทางไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ
 3. ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย: นอกจากการวัดแรงดัน กระแส และความต้านทานแล้ว บางรุ่นอาจมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เช่น การวัดความถี่ (Frequency), การวัดค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance), การทดสอบไดโอด (Diode Test) และการตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจร (Continuity Test)
 4. การใช้งานง่าย: มักมีปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่าย และสามารถเลือกฟังก์ชั่นการวัดต่าง ๆ ได้โดยง่าย
 5. การป้องกันความปลอดภัย: บางรุ่นมาพร้อมกับการป้องกันการใช้งานเกินขีดจำกัด (Overload Protection) และการป้องกันการเชื่อมต่อผิดขั้ว
 6. พกพาสะดวก: มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ทำให้สามารถพกพาไปใช้งานได้ง่าย

สรุป

อุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการตรวจสอบเครน ได้แก่ เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล, เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์, เวอร์เนียร์ดิจิตอล, มิเตอร์วัดไฟฟ้าดิจิตอล ซึ่งอุปกรณ์เล่านี้ต้องผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ซึ่งเป็นการรับประกันในความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของการใช้งานในการตรวจสอบเครน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เครนดี.com