เหตุผล : ทำไมต้องตรวจเครน เหตุผลที่ต้องตรวจเครน เพราะอะไร

by admin
679 views
ทำไมต้องตรวจเครน

สิ่งสำคัญในการ ตรวจสอบเครน ก่อนใช้งานก็เพื่อให้แน่ใจว่าเครนของเรานั้นยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และ ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน สิ่งนี้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ การบาดเจ็บจากการใช้งานเครนได้ รวมถึงควรจัดให้มีการบำรุงรักษาเครน ควรทำการซ่อมแซมหากเครนเกิดการชำรุด หรือมีการเสียหายของอุปกรณ์เครน

การตรวจสอบอุปกรณ์ที่สำคัญของเครนมีอะไรบ้าง

  • สภาพของรอก และ รางเครน
  • สภาพของสายสลิง
  • เบรก
  • ความสมบูรณ์ของโครงสร้างโดยรวมของเครน

สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางและข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้งานเครนอย่างเคร่งครัด

ใครคือผู้ตรวจเครน

ตามกฎหมายผู้ที่ทำงานตรวจเครนได้จะต้องได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ ตามกฎกระทรวง 2564 ข้อ 121 โดยทั่วไปเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามกฎหมายดังกล่าว รวมไปถึง ผู้ควบคุมเครนจะต้องตรวจสอบ และ บำรุงรักษาระหว่างใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครนอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี

ตรวจสอบโซ่สลิงเครนอย่างสม่ำเสมอ

ในบางกรณี การตรวจสอบอาจดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่น วิศวกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือผู้ตรวจสอบความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือบุคคลที่ดำเนินการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่กฎหมายระบุอย่างครบถ้วน เนื่องจากพวกเขาจะต้องประเมินสภาพของเครนอย่างถูกต้องและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจจำเป็นต้องแก้ไขต่อไป

อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการทำงานกับปั้นจั่นอาจส่งผลร้ายแรง รวมถึงการบาดเจ็บ และ เสียชีวิตของคนงานได้ ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์

สาเหตุทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครน ได้แก่

  1. ข้อผิดพลาดของผู้ควบคุม
  2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีการ อบรมเครน ก่อนเริ่มงาน
  3. ความล้มเหลวทางกลไก และการบำรุงรักษาที่ไม่ดี
  4. เครนไม่ได้รับการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนด้านความปลอดภัยตลอดเวลาเมื่อใช้งานเครน และผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรู้ว่าต้องทำอย่างไรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เครนดี.com