ทุกเรื่อง : ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ overhead cranes คืออะไร มีอะไรบ้าง

by admin
963 views
ปั้นจั่นหนือศีรษะ ปจ1

ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ overhead cranes คืออะไร

เครนเหนือศีรษะ หรือ ที่เรียกว่าเครนชนิดอยู่กับที่เป็นเครนประเภทหนึ่งที่ห้อยลงมาจากรางเหนือศีรษะ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ในแนวนอนไปตามรางได้ โดยปกติจะใช้ในการตั้งค่าอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โกดัง และ อู่ต่อเรือ เพื่อย้ายของหนักจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โหลดถูกระงับจากรอกที่ติดกับรถเข็นซึ่งเคลื่อนที่ไปตามรางเหนือศีรษะ รอกถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมโดยใช้แผงควบคุม ซึ่งช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถยก ลด และเคลื่อนย้ายโหลดได้ทุกทิศทาง เครนเหนือศีรษะมักจะใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ เช่น วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และอุปกรณ์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิต การก่อสร้าง และการขนส่ง

ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ overhead cranes

เครนเหนือศีรษะมีกี่ประเภท?

มีเครนเหนือศีรษะหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานและสภาพแวดล้อมเฉพาะ เครนเหนือศีรษะบางประเภททั่วไป ได้แก่ :

 1. ปั้นจั่นคานเดี่ยว: ปั้นจั่นเหล่านี้มีคานหรือคานเดี่ยวที่รองรับรอกและรถเข็น โดยปกติแล้วจะใช้สำหรับการโหลดที่เบากว่าและมีความจุต่ำกว่าเครนเหนือศีรษะประเภทอื่นๆ
 2. เครนคานคู่: เครนเหล่านี้มีคานหรือคานสองตัวที่รองรับรอกและรถเข็น สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกที่หนักกว่าเครนคานเดี่ยว และเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
 3. ปั้นจั่นโครงสำหรับตั้งสิ่งของ: ปั้นจั่นเหล่านี้คล้ายกับปั้นจั่นเหนือศีรษะ แต่จะมีขารองรับแทนที่จะเป็นรางเหนือศีรษะ มักใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งหรือในสถานการณ์ที่ไม่สามารถติดตั้งรางเหนือศีรษะได้
 4. เครนแขนหมุน: เครนเหล่านี้มีบูมแนวนอนซึ่งติดตั้งบนเสาหรือผนังแนวตั้ง โดยปกติแล้วจะใช้สำหรับการโหลดที่เบากว่าและมีรัศมีการทำงานน้อยกว่าเครนเหนือศีรษะประเภทอื่นๆ
 5. เครนโมโนเรล: เครนเหล่านี้มีรางเดียวเหนือศีรษะที่รองรับรอกและรถเข็น โดยทั่วไปจะใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถติดตั้งระบบเครนเหนือศีรษะที่ซับซ้อนกว่านี้ได้
 6. เครนติดผนัง: เครนเหล่านี้คล้ายกับเครนแขนหมุน แต่ติดตั้งบนผนังมากกว่าเสาแนวตั้ง มักใช้ในสถานการณ์ที่มีพื้นที่จำกัด

ข้อควรระวังในการใช้งานปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

ข้อควรระวังในการใช้งานปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่มีอะไรบ้าง

มีข้อควรระวังหลายประการที่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครนเหนือศีรษะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ทำงานในบริเวณโดยรอบ ข้อควรระวังบางประการ ได้แก่ :

 • ควรอนุญาตให้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมเครน และ ผ่านการรับรองเท่านั้นจึงจะใช้งานเครนเหนือศีรษะได้
 • น้ำหนักที่ยกขึ้นควรอยู่ในพิกัดพิกัดของเครนที่ทางวิศวกรรับรองไว้ในแบบฟอร์ม ปจ1
 • ควรยึดโหลดเข้ากับรอกอย่างเหมาะสมโดยใช้สลิงหรืออุปกรณ์ขนถ่ายที่เหมาะสมอื่นๆ
 • ควรตรวจเครน และ บำรุงรักษาเครน และ รอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี
 • ผู้บังคับปั้นจั่นควรทราบตำแหน่งที่บรรทุกตลอดเวลา และ ควรหลีกเลี่ยงการแกว่งหรือเคลื่อนย้ายของที่บรรทุกในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการชนกับสิ่งของหรือบุคคลอื่นได้
 • สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางด้านความปลอดภัยทั้งหมดเมื่อใช้งานเครนเหนือศีรษะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เครนดี.com