ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 11 และ มาตรา 9

เครนดีผู้ให้บริการตรวจสอบเครน ตรวจปั้นจั่นทุกชนิดโดยทีมวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ พร้อมทดสอบปั้นจั่นให้ลูกค้าและออกใบรับรองตามกฎหมาย

วันทำการบริษัท

วันเวลาทำการให้บริการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นของบริษัท

 • จันทร์
  8:00 - 17:00
 • อังคาร
  8:00 - 17:00
 • พุธ
  8:00 - 17:00
 • พฤหัส
  8:00 - 17:00
 • ศุกร์
  8:00 - 17:00
 • เสาร์-อาทิตย์
  หยุดทำการ
CRANE D

ผู้ให้บริการตรวจเครน ปจ1 ปจ2 ทุกชนิด

บริการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ตรวจ ปจ1 ปจ2 ทุกชนิด โดยช่างเทคนิค และ วิศวกรมืออาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือการตรวจสอบเครนที่มีความทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ข้อมูลในการตรวจเครนออกมาอย่างตรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ด้านการบริการเพื่อความมั่นใจของลูกค้า

บริการตรวจ ปจ1

ตรวจเครนทุกชนิด

ตรวจสอบเครน และ ทดสอบเครน ปจ1 ปจ2 ทุกชนิด ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ พร้อมให้บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทำการตรวจสอบเครนโดยวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 11 และ มาตรา 9

เครนในโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น พร้อมออกรายการรับรอง ปจ1 ปจ2 พร้อมให้คำแนะนำข้อเสนอแนะการปรับปรุงเครนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีบริการซ่อมเครนหลังการตรวจสอบโดยทีมช่างซ่อมเครนมืออาชีพ

บริการตรวจปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ปจ1
ตรวจระบบควบคุมเครน ระบบไฟฟ้าเครน

PM เครน บำรุงรักษาเครน

บำรุงรักษาเครน PM ให้เครนอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดรางเครน ตู้ควบคุมระบบเครน ขันแน่นจุดยึดน๊อตตามจุดต่างๆ ใส่น้ำมันหล่อลื่นจุดที่มรการเคลื่อนไหวของเครน

ข้อควรรู้: ก่อนทำการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ตามกฎหมายกำหนด

การตรวจเครน และ ทดสอบเครนจะดำเนินการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าเครน รอก ส่วนประกอบเครนทั้งหมดนั้นสามารถยกได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ในขณะที่การรองรับโหลดที่ทดสอบมีน้ำหนักอย่างน้อยเท่ากับความจุที่กำหนดของอุปกรณ์ เนื่องจากการทดสอบการโหลดเทสเป็นการยืนยันความสามารถของเครนตัวนั้น จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้

เราควรทำการตรวจสอบเครน และ ทดสอบเครนให้เสร็จสิ้นเมื่อได้รับการติดตั้ง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือดัดแปลงใหม่ก่อนที่จะนำไปใช้งาน ระบบเครนและรอกที่มีอยู่ควรได้รับการทดสอบโหลดอย่างน้อยทุก ๆ ความถี่ตามที่กฎหมายกำหนด

 

โหลดเทสเครน การทดสอบที่ใช้ต้องมีอย่างน้อย 100% และไม่เกิน 125% ของพิกัดสูงสุดที่กำหนดให้ยก เว้นแต่จะแนะนำเป็นอย่างอื่นโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) น้ำหนักควรได้รับการรับรองก่อนการทดสอบ การทดสอบการรับน้ำหนักควรเป็นแบบไดนามิก นั่นคือเป็นการยืนยันว่าเครน และ รอกทำงานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

 

ขณะเคลื่อนย้ายเพื่อยกและลดโหลดทดสอบ รวมทั้งเคลื่อนย้ายไปตามความยาวของสะพานและรางเครนวิ่ง ข้อมูลผล และ รายงานทั้งหมดวิศวกรผู้ตรวจสอบเครนควรลงบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม ปจ1 ปจ2 ในส่วนหนึ่งของกระบวนการทดสอบโหลด ทั้งการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบเป็นระยะ

การตรวจสอบเครนก่อนการปฏิบัติงานจะต้องทำการประเมินอุปกรณ์เพื่อระบุข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างปลอดภัยของเครนและรอก หรือสิ่งที่ส่งผลต่อผลการทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่น ประเด็นสำคัญสำหรับการตรวจเครน ได้แก่ การยืนยันว่าเครนหรือรอกไม่ได้ถูกห้ามใช้งาน การเคลื่อนไหวของปั้นจั่นทั้งหมดสอดคล้องกับเครื่องหมายอุปกรณ์ควบคุมบนรีโมทเครน

 

ตะขอ และ สลักไม่เสียหายหรือผิดรูปและทำงานได้อย่างถูกต้อง ลวดสลิงไม่หัก หงิกงอ หรือเป็นแผลอย่างไม่เหมาะสม โซ่รับน้ำหนักจะต้องไม่มีร่องรอยสึกหรอ ยืด บิด หรือบิดเบี้ยว ขีดจำกัดการเคลื่อนที่ของเครน และ ลิมิทสวิตช์จำกัดรอกทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรวจไม่พบเสียงผิดปกติใดๆ


การตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการหลังจากการทดสอบโหลดเสร็จสิ้น เป็นการประเมินอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดสูง รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบโครงสร้าง และ ระบบเครื่องกลอื่นๆของเครนอย่างครอบคลุม การตรวจสอบคานปั้นจั่นทั้งหมด  ทางเดินเท้าบนรางเครน ราวจับกันตก โครงรถเข็น และห้องโดยสารเครน นอกจากนี้ การตรวจสอบการสึกหรอ รอยแตก หรือความเสียหายอื่นๆ

 

เช่น เบรกของมอเตอร์เครน เพลา ล้อ คัปปลิ้ง ม้วนสลิง และ ดรัม ส่วนประกอบระบบส่งกำลัง โครงสร้างทางวิ่ง และอุปกรณ์ด้านล่างตะขอ ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบส่วนประกอบทางไฟฟ้า ตัวบ่งชี้ เกจ จุดเชื่อมต่อ รางเคลื่อนที่ และ รางวิ่ง ตัวกันชน และ ตัวหยุดท้ายสุด ฝาครอบมอเตอร์เครน และ ตัวป้องกัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ไฮดรอลิก หรือน้ำมันเบนซิน เป็นต้น

ตัวอย่างการบริการ เครนดี ของเรา

ตัวอย่าง การตรวจเครน บริษัท อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวอย่าง การตรวจเครน บริษัท อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวอย่าง การตรวจเครน บริษัท อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจปั้นจั่น อ้างอิง ” กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ดูกฎหมาย > คลิกเลย <

ปัจจุบันกฎหมายได้ออกมากำหนดให้วิศวกรที่จะตรวจเครนจะต้อมีคุณสมบัติผู้ตรวจสอบเครนดังนี้

 • ต้องเป็นวิศวกรเครื่องกล ระดับ ภาคีขึ้นไป และมีใบ กว.
 • ต้องได้รับนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 11
 • ต้องได้รับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9

1.ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด

 • ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด

 • ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

ลูกค้าที่ทำการตรวจเครนแล้ว จะได้รับรายงานการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกร ออกใบ ปจ.1 ปจ.2 ตามกฎหมาย

ราคาเริ่มต้นของการตรวจเครน

ราคาตรวจเครนชนิดอยู่กับที่ ปจ.1

 • 1-3 ตัน ราคา 1,500 บาท / ตัว
 • 3-6 ตัน ราคา 2,000บาท / ตัว
 • 6-10ตัน ราคา 2,500บาท / ตัว

 

ราคาตรวจเครนชนิดเคลื่อนที่ ปจ.2

 • 3-10 ตัน ราคา 3,500 บาท /คัน
 • 10-20 ตัน ราคา 4,000 / คัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมทางข้อความสามารถกรอกข้อมูลทางฟอร์มด้านล่างนี้ได้ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

  Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by เครนดี.com